Algemene voorwaarden

d.d. 7 juni 2009

Voor de workshops met een open inschrijving.
  1. Betaling: de deelname kosten dienen uiterlijk drie weken na inschrijving te zijn voldaan. Indien u zich binnen drie weken voor aanvang opgeeft dient u het volledige per omgaande te worden voldaan. Bij een online inschrijving ontvangt u per email een bevestiging met daarin de betalingsgegevens;
  2. Annulering door deelnemers: tot twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten gelijk aan het bedrag van deelnamekosten. Tussen vier en twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van de deelnamekosten;
  3. Bij een annulering kan je op de eerst volgende workshop of die daarop volgend komen mits er plaats beschikbaar is. De deelnamekosten worden dan verrekend met eventueel al betaalde annuleringskosten;
  4. Deelnemers ontvangen automatisch de E-info e-mail nieuwbrief. Desgewenst kunnen zij zich via de E-info uitschrijven;
  5. Indien in geval van overmacht de workshop niet door kan gaan op de geplande data, wordt getracht om het op een ander moment in te halen. Als dit niet lukt zijn er geen deelnamekosten verschuldigd en worden betaalde deelnamekosten terugbetaald;
  6. Indien er te weinig aanmeldingen zijn kan de workshop te annuleren. Eventueel betaalde deelnamekosten worden terugbetaald;
  7. Mits anders vermeld zijn koffie, thee, etc. en eventuele lunch niet inbegrepen;
  8. Mensen die (zeer) labiel zijn of die onder psychiatrische behandeling staan worden afgeraden om deel te nemen of eerst met Marcel Keehnen te overleggen. De verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen van deelname aan activiteiten die door Marcel Keehnen worden georganiseerd en of gegeven ligt volledig bij de deelnemer. Marcel Keehnen is hiervoor in generlei opzicht aansprakelijk.