Idealen als kompas en zingever voor je leven.

b2ap3_thumbnail_idealen.jpgAls je jezelf wil ontwikkelen, je leven richting wil geven en de zin van het leven zoekt is de beste aanpak om te werken met idealen. Idealen inspireren je, geven zin aan het leven. Dit artikel gaat over idealen. Wat zijn idealen, hoe krijg je zicht op jouw idealen, wat zijn de kenmerken van een ideaal en hoe gebruik je ze in je dagelijks leven.

Wat zijn idealen.

Idealen zou je kunnen omschrijven als:

 1. Je principes, je perfecte standaard waar je voor staat in het leven. Waar je naar streeft, wat je energie en voldoening geeft. Het geeft je leven betekenis en zin.
 2. Houvast, stabiliteit, oriëntatie, begeleiding en criteria voor oordelen en besluiten.
 3. 'a place to stand and return'
 4. De hoogste ultieme waarde in je leven.
 5. Tool voor integratie en balans in al je levensfasen.

Je idealen kan je zien als de geesteshouding van waaruit je leeft. Het dient als leidraad om je energie, je motivatie, je wil te richten. Ze geven vorm aan je leven en bepalen wie je bent. Daarmee is het werken met idealen het belangrijkste wat er is om je leven zin en richting te geven. Je eigen Tom Tom en intrinsieke motivator.

Voorbeelden van twee bekende personen die hun ideaal leefden waren Mahatma Ghandi: Ik zal de mensen helpen!.... 1 en Martin Luther King: I have a dream ....2. Nu hoef je zelf geen wereldverbeteraar te zijn om met idealen te kunnen werken. Iedereen kan met idealen werken. Het maakt niet uit hoe klein of groot je wereld is. Waar het om gaat is dat je het gebruikt voor je eigen ontwikkeling en binnen je eigen kring van familie, vrienden, collega's en andere medemensen die je ontmoet.

De readings van Edgar Cayce3 geven een helder en gedetailleerd inzicht in wat idealen zijn en hoe je dit in leven kan toepassen. Volgens de readings dien je idealen te beschrijven op spiritueel, mentaal en fysiek niveau waarbij je idealen op spiritueel niveau het belangrijkste zijn.

Het is echter niet voldoende om alleen maar te weten wat je idealen zijn. Je moet er ook naar leven. In het werk van Cayce vind je dit terug in wat hij beschrijft als 'attunement and application'. Met alleen maar idealen blijf je een dromer en met alleen maar doen leef zonder te weten waarvoor.

Je idealen komen voort uit je wezenlijke zijn.

Idealen zijn niet zomaar gedachten en komen niet voort uit een algemeen religieus, theologisch of theosofisch standpunt. Ze komen ook niet voort uit mentale gedachten. Je echte idealen vindt diep van binnen, in je wezenlijke zijn, in je ziel. Ze hebben betrekking op zaken in je eigen leven je relatie met anderen en met de aarde. Zoals je idealen rond je gezin, partner, vriendschappen, collega's en andere relaties. En dus ook hoe je omgaan met de onze aarde, de natuur, haar bronnen.

De vijf kenmerken van een ideaal.

Om het beeld van wat idealen zijn scherper te krijgen kan het helpen om de kenmerken van idealen langs te lopen.

 1. Ze zijn persoonlijk en je moet dus voor je zelf ontdekken wat jouw idealen zijn.
 2. Ze zijn geen bezit, je moet jezelf er aan overgeven en toestaan dat ze jou veranderen willen ze effectief zijn.
 3. Ze zijn dynamisch en veranderen gedurende je leven.
 4. Ze worden gevoed door je eigen ziel, je eigen Spirit en niet door je ego.
 5. Je leeft er niet naar toe maar het groeit, ontwikkelt zich bij jou. Dient als (de perfecte) standaard, basis, norm, referentie voor het mentale en fysieke proces.

Idealen vind je dus niet buiten je zelf maar je hebt ze al. Aanwezig in je ziel waarbij ze gedurende je leven kunnen veranderen. Door je over te geven aan je idealen ervaar je de positieve verandering in je leven, wat het met je doet, hoe het leven zich aan je ontvouwt.

Idealen zijn wat anders dan doelen en ideeën.

Een doel is iets dat bereikbaar en realiseerbaar is. Een ideaal daarentegen is niet bereikbaar. Het ligt aan de horizon en je zal er altijd naar toe willen. Het zal je altijd energie geven en intrinsiek motiveren. Het is de basis voor wat we doen en waarom.

Je kan dezelfde idealen delen met anderen en verschillende ideeën hebben over de manier waarop je ze wil realiseren. Iedereen vult ze op zijn of haar wijze in, geeft er vorm en inhoud aan.

Begin met te weten wat jouw idealen zijn.

Idealen gebruiken begint met het weten wat je idealen zijn. Zo zou je ideaal 'in vrede leven' kunnen zijn. Als je een persoon als voorbeeld voor je ideaal neemt onderzoek dan waar deze persoon voor staat dat voor jou een ideaal is.

In de readings van Cayce wordt gevraagd om je idealen op drie niveaus te formuleren. Op spiritueel, geestelijk en op fysiek niveau. Dit conform zijn motto "Spirit is life, Mind the Builder and Physic the result".

Idealen aan het werk!

Nu je alles over weet idealen rest de vraag hoe je je eigen idealen bepaald en in de praktijk toepast. De hier beschreven aanpak wijst je de weg.

1. Maak een lijst.

Neem een vel papier en verdeel dit in drie kolommen: spiritueel, mentaal en resultaat / fysiek.

2. Je idealen opschrijven.

Wellicht heb je al een idee over wat jouw idealen zijn. Begin nu om in de eerste kolom je spiritueel ideaal op te schrijven. Dat kan een persoon zijn zoals Boeddha, Jezus, Maarten Luther King of Zuster Theresa of een woord als plezier, liefde, mededogen. Kies het voor jou hoogste mogelijke ideaal.

Je idealen opschrijven is niet louter een mentale analyse. Neem de tijd om je gedachten er over te laten gaan.
Als je hier niet uit komt kijk dan eens wat je antwoord is op de volgende vragen en wat dit antwoord betekent voor je ideaal:

 • Wat is voor jou de hemel, het hiernamaals?
 • Wat betekent God, de Oorsprong van leven voor jou en waar vindt je deze?
 • Wat is jouw relatie met God?
 • Wat is religie voor jou?
 • Wat is je moraal?
 • Wat betekent geduld voor je?

Een andere vraag die inzicht kan geven in je idealen is jezelf de vraag stellen 'waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?'. Kijk vervolgens eens dieper naar je antwoorden door steeds weer te vragen "en waarom?" Wat zijn mijn drijfveren, waarom is dit belangrijk voor mij?

Schrijf je ideaal op in relatie tot jezelf en niet tot anderen of 'de wereld'. Let dus op dat je niet vervalt in het opschrijven van algemene antwoorden als 'dat alle mensen in vrede mogen leven'. Waar het om gaat is je ideaal in je eigen persoonlijke beleving te verwoorden. Je ideaal kan dan worden 'dat ik in vrede leef met mijzelf en met mijn medemens'.

In de tweede kolom schrijf je per leefgebied je mentale houdingen op. Leefgebieden zijn jezelf, gezin, werk, familie, vrienden, je medemens. Let er op dat je mentale houding consistent is met je spirituele ideaal.

Tot slot schrijf je in de derde kolom wat je materiële ideaal is. Deze volgen uit je spirituele en mentale idealen. Doe dit nu ook weer voor elk leefgebied.
Stel je daarbij de vraag of je materieel ideaal een bevrediging is van je eigen behoefte, lust of lichamelijk verlangen, of is het de vervulling van een spiritueel en mentaal verlangen?

Neem rustig de tijd om er stil bij te staan. Heb je de kolom ingevuld, bekijk ze dan nog eens aan de hand van wat eerder is geschreven over idealen en ideeën. Pas je idealen zo nodig aan.

Verdieping: de stap naar binnen.

In deze stap toetsen we middels de hieronder beschreven oefening nog eens op een dieper niveau de opgeschreven idealen aan ons innerlijk zijn.

Ga rustig zitten op een stoel. Zorg ervoor dat je goed zit en dat je niet gestoord wordt. Leg je lijst met idealen binnen handbereik. Haal een paar maal diep adem en breng je aandacht naar je ademhaling. Telkens als je afgeleid wordt breng je je aandacht er weer naar terug. Doe dit totdat je merkt dat je ontspant. Neem nu je spiritueel ideaal in gedachten, bekijk deze en voel of dit echt jouw ideaal is. Neem hiervoor de tijd. Als je wil kan ook enkele andere idealen in gedachten nemen om het verschil te ervaren en zo de zekerheid te krijgen of je het goede ideaal hebt gekozen. Als je twijfelt laat dan je ideaal los en ga met je aandacht weer naar binnen. Vraag dan aan jezelf wat je spiritueel ideaal is en kijk welk antwoord er in je op komt en hoe dit voor je voelt. Vergelijk dit met je oorspronkelijke ideaal. Welk ideaal voelt juist, goed en passend?

 

3. In de praktijk.

Na het opschrijven van je idealen weet je nu wat je ideale standaard is waar je naar toe kan werken. Leg ze opzij en toets vervolgens bij alles wat je beslist, doet, denkt en zegt of het bijdraagt aan je idealen. Zo niet, heroverweeg en pas het aan.
Lees je idealen opnieuw met tussenpozen van enkele weken zodat ze in je dagelijks leven vooraan in je bewustzijn staan. Bekijk na een paar maanden waar je nu staat.

Nog enkele tips.

Tip 1. Kies idealen op een niveau waarmee je bereid bent om mee te werken. Idealen hebben zonder ze toe te passen zullen geen effect hebben in je leven. Het is dan ook beter een ideaal te kiezen waarbij je het gevoel hebt dat het ook voor in de praktijk toe te passen is. Je kan later altijd nog de lat hoger leggen.
Bijvoorbeeld, je hebt een ideaal als 'onvoorwaardelijke liefde' maar je hebt niet de intentie om dit in te hanteren als leidraad voor beslissingen in je leven. Misschien vindt je het te lastig om toe te passen. Waar je wel mee wil werken is dan bijvoorbeeld een ideaal als eerlijkheid of mededogen.

Tip 2. Laat je tijdens de oefening in het naar boven laten komen van je idealen je niet weerhouden door afhoudende gedachtes zoals 'dat is toch niet realistisch' of 'daar kan ik niets mee'. Kijk naar wat zich aandient met een open geesteshouding, zonder oordeel en zonder verwachting.

Tip 3. Wees niet bang dat je voor altijd aan je ideaal 'vast zit'. Je idealen zullen met je eigen groei en ontwikkeling in de loop der tijd wijzigen.

Uiteindelijk is er maar één ideaal.

Ook al kiest een ieder zijn of haar eigen ideaal uiteindelijk is er maar één ultiem ideaal. Of je dit nu verlichting, het Gods bewustzijn of hoe je het ook wil noemen is, het is het hoogst bereikbare ultieme spirituele ideaal. Onze 'kleinere' idealen zoals liefde, dienstbaarheid of vriendelijkheid zijn de stappen op weg naar het hoogste ideaal. Iedereen bewandelt hierin zijn eigen weg, doet het in zijn eigen tempo en maakt zijn eigen keuzes richting het ultieme ideaal.

In één van de Edgar Cayce readings wordt hier over gezegd:

Dat alle mensen hetzelfde ideaal moge hebben. Zoals de Spirit van God harmonie en vrede brengt, en deze zich verspreidt en vergroot in de harten van alle mensen.

“Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, thy neighbor as thyself!” This (is) the whole law, this (is) the whole answer to the world, to each and every soul. That is the answer to the world conditions as they exist today.

Elke ziel van de mens is een deel van onze gezamenlijke ziel met het voorrecht om door de ervaring die hier op aarde kan worden opgedaan zijn of haar ideaal te verwezenlijken. In genade, met kennis, hoop, vertrouwen en liefde, dat de ziel één mag worden met God.

 

 

Bronnen:

 1. Dr. Herbert Puryear (1989), Edgar Cayce als ziener, Ank-Hermes
 2. Edgar Cayce Foundation (2006), Soul and Spirit, fully understand yourself and your life,, A.R.E press
 3. Henry Reed (1990), Edgar Cayce on mysteries of the mind, the unlimited scope of human consciousness, Warner Books Inc.
 4. Mark Thurston, Ph.D. (2004), The essentials Edgar Cayce, Penguin Group (USA).

 

Voetnoten:

 1. Ik zal de mensen helpen! Ik zal samen met hen een partij stichten en ze leren hun rechten af te dwingen.”, aldus Gandhi. “We zullen zonder geweld te gebruiken ons recht afdwingen.”
 2. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal." I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state, sweltering with the heat of injustice and sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
 3. Edgar Cayce leefde van 1887 tot 1945. Als helderziende en medium werd hij beroemd door zijn readings. Vanuit een hogere bewustzijnstoestand sprak hij over zaken als gezondheid, genezing, dromen, reïncarnatie en meditatie. Als zijn 14.000 readings zijn gedocumenteerd en beschikbaar. Op basis van de readings zijn vele boeken geschreven over het leven op aarde vanuit een spiritueel perspectief.

 

How to Develop Intuition
Wat is spiritualiteit?

De praktijk is in Amsterdam, Rijnstraat 197.

Statutair gevestigd te Muurvaren 22, 1441SM Purmerend. KvK: 66359945
To top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline