Wat is spiritualiteit?

b2ap3 icon Wat-is-spiritualiteit
De laatste jaren is spiritualiteit sterk in opkomst. Lezingen van grote spirituele leraren zoals de Dalai Lama, Eckhart Tolle, Thich Nhat Hahn en Deepak Chopra leiden tot uitverkochte zalen. Spirituele boeken verkopen goed en tijdschriften als Happinez hebben de markt veroverd. Er een overvloed aan cursussen over meditatie, bewustwording en intuïtieve ontwikkeling. In de social media als Facebook, LinkedIn en Xing zijn er vele spirituele groepen. Kloosters zien een toename van het aantal gasten op zoek naar verdieping.

In het bedrijfsleven wordt er ook meer aandacht aan gegeven. Er wordt dan gekeken naar de bezieling van de organisatie en hoe je dat vertaal in cultuur en structuur. Dan is er het spiritueel ondernemersnetwerk met inmiddels een enkele duizenden leden. En ook het VNO-NCW heeft in haar programma aandacht voor spiritualiteit.

Een ieder geeft daarbij een eigen betekenis aan het begrip spiritualiteit. En omdat spiritualiteit verkoopt en krijgt het als het even kan een label 'spiritueel' opgeplakt. Spiritualiteit wordt dan als snel een containerbegrip.

Maar wat is dan spiritualiteit en wat is het niet?

Laten we eerst eens kijken naar enkele misverstanden over spiritualiteit.
Spiritualiteit is geen ideologie of theologie met een instituut met rituelen en regels. Religies zijn weliswaar sterk verweven met spiritualiteit maar er is geen instituut voor nodig en geen regels en rites. En je hoeft ook niet gelovig te zijn om 'spiritueel' te leven. Veel mensen leven spiritueel zonder dat ze zich daar van bewust zijn.

Spiritualiteit heeft in essentie niets te maken met mediteren, chakra's, aura's, gidsen, healing, mediumschap, pendelen, kaartlezen en dergelijke. Dit zijn niets anders dan allerlei verschijningsvormen, technieken en fenomenen die je tegen kan komen als je je in spiritualiteit verdiept.

Het is geen beta wetenschap en het is dan ook niet te modelleren zoals bijvoorbeeld een econoom aan de hand van modellen en verschillende variabelen de economische groei kan bepalen.

Spiritualiteit is ook niet iets dat je buiten jezelf vindt. Het is niet iets materieels.

Maar wat is spiritualiteit dan wel?

Voormalig hoogleraar in spiritualiteit Kees Waaijman1 en Paul de Blot2 hoogleraar business spiritualiteit aan Universiteit Nyenrode geven een definitie van spiritualiteit.

In zijn Handboek Spiritualiteit3 definieert Kees Waaijman spiritualiteit als volgt:

Spiritualiteit is materieel (gezien) het godmenselijk betrekkingsgebeuren, dat (formeel beschouwd) een gelaagd omvormingsproces is.

Het eerste gedeelte tot aan de komma wijst op de betrokkenheid van boven, het bestaan van God en de relatie tussen God en de mens bezien vanuit de mens hier op aarde. (God is hierbij niet gerelateerd aan een specifiek geloof.) Het tweede gedeelte wijst op de uitwerking op de mens waar het leidt tot een gelaagde omvorming, een verandering. Deze verandering betreft niet alleen het innerlijk, maar wordt zichtbaar in het gedrag. Een verandering van het gedrag is dus een belangrijke factor in spiritualiteit. Je zou ook kunnen zeggen dat je door te leven vanuit het besef dat er een God bestaat het leven veranderd.

Prof. dr. Paul de Blot de Chauvigny is sinds 2006 hoogleraar business spiritualiteit aan Universiteit Nyenrode. De Blot geeft een definitie van business spiritualiteit. Als we de context van business weglaten kan spiritualiteit gedefinieerd worden als:

een levenswijze waarbinnen realisme en idealisme een vruchtbare wisselwerking aangaan door het aangaan en onderhouden van relaties.

Hij beschrijft spiritualiteit ook wel als zingeving en menselijkheid. Zingeving gaat over de vraag wat waarde heeft in je leven, waarin vindt je je kracht. De menselijkheid staat voor de omgang met elkaar.

Spiritualiteit als levensbeschouwing.

Vanuit de twee definities bekeken kan je spiritualiteit ook zien als een levensbeschouwing die uitgaat van een aantal principes. Deze zijn:

  1. er is een God
  2. idealisme (zingeving)
  3. realisme (zichtbaar in het gedrag)
  4. verbinding (tussen mens en God en de mens onderling)
  5. menselijkheid als basis voor de omgang met elkaar
  6. er is een omvormingsproces, een transformatieproces in het zijn.

Spiritualiteit is daarbij een persoonlijke beleving die voor iedereen anders is afhankelijk van hoe je de principes in je leven toe past.

In komende artikelen zal ik de principes uitbreiden en verdiepen aan de hand van de zeven principes zoals deze door de Spiritual National Union (SNU), Engelands grootste spirituele organisatie, worden gehanteerd. Deze principes zijn doorgevingen van één van Engelands grote mediums: Emma Hardinge-Britten (1823-1899).

Voetnoten.

  1. Van 1989 tot 2007 was Kees Waaijman (1942) hoogleraar spiritualiteit binnen de faculteiten Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. Van 1999 tot september 2009 was hij bovendien wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut.
  2. Prof. dr. Paul de Blot de Chauvigny, SJ, Lic.Ph is hoogleraar business spiritualiteit aan Universiteit Nyenrode. Hij studeerde filosofie, theologie, fysica, politicologie, spiritualiteit en psychologie en behaalde ook zijn clownsdiploma. Naast hoogleraar is hij pastoor, auteur en redacteur van zijn tijdschrift Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode.
  3. Handboek spiritualiteit, vormen, grondslagen en methoden door Kees Waaijman. Uitgever Ten Have , vijfde druk 2010.
 
 
Idealen als kompas en zingever voor je leven.
Waar richt jij je op in je persoonlijke ontwikkeli...

De praktijk is in Amsterdam, Rijnstraat 197.

Statutair gevestigd te Muurvaren 22, 1441SM Purmerend. KvK: 66359945
To top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline