The selected editor codemirror is not enabled. Defaulting back to codemirror.
1 minute reading time (258 words)

Een bezoek aan de medium demonstratie van Jose Gosschalk en Tony Stockwell.

In februari was er in Bussum een mediumdemonstratie van Jose Gosschalk en Tony Stockwell. Jose woont in Nederland in Naarden en Tony woont in Engeland. Tijdens de demonstratie worden boodschappen van overledenen doorgegeven. Jose en Tony zijn opgeleid aan het Arthur Findley College in Standsted, Engeland. Het Arthur Findley College is het internationale opleidingsinstituut voor mediums.

 

Tony Stockwell

Tony Stockwell 100x100Voertaal was deze avond Engels, daar Tony geen Nederlands spreekt. Het was goed te volgen en waar nodig werd een en ander vertaald. De wijze van werken is zoals deze op het Arthur Findley College wordt geleerd. Eerst wordt aan de hand van enkele boodschappen, zoals kenmerken of kenmerkende situaties van de overledene, de persoon gevonden voor wie de boodschappen zijn bedoeld. De doorgegeven informatie wordt zodanig gespecificeerd dat het overduidelijk is voor wie de boodschappen zijn. Daarna volgen er meer boodschappen. Het doel van het doorgeven van de boodschappen is om aannemelijk te maken dat we na onze dood verder leven in een andere vorm. Dit wordt gedaan door het doorgeven van boodschappen van de overledene die het medium niet kan weten. Ik noem dit 'aannemelijk' omdat we een leven na de door nog niet wetenschappelijk kunnen bewijzen. Gelukkig wordt er door de (medische) wetenschap wel meer onderzoek naar gedaan zoals door de cardioloog Pim van Lommel die het boek 'Eindeloos bewustzijn' heeft geschreven, een wetenschappelijke visie over bijna-doodervaringen.

Een tweede doel van de boodschappen is healing van onafgemaakte zaken zoals gesprekken, twisten, schuldgevoelens etcetera en draagt het bij aan de verwerking van het verlies van een dierbare.

0
Prem Rawat - Maharaji: "What do you practice in yo...
Wat is een medium?

Related Posts

Wil je niets missen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief.